Phòng Khám Smart SKVi

Smart SKVi Him Lam Riverside

Block B2 khu dân cư, Đường D1, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

Smart SKVi Him Lam Chợ Lớn

Block B2 HimLam Chợ Lớn, 491 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁC SĨ TẠI SMART SKVi

Phòng Khám Smart SKVi

BS.CK1 PHẠM THỊ LỆ DIỄM
Bác sĩ nội nhi

Phòng Khám Smart SKVi

BS.CK 2 HỒ TÔN THIÊN NGA
Chuyên khoa nhi

Phòng Khám Smart SKVi

BS.CK1 NGUYỄN ĐẮC MINH CHÂU
Chuyên khoa nhi